Kurumsal

  • Kurucumuz
   Kurucumuz
   Taylan Ünal / Hakan Güler

   KurucumuzTaylan Ünal / Hakan Güler

  • Kurucumuz

   Taylan Ünal / Hakan Güler

   “Her öğrenci farklı bir dünyadır, geliştirebilmek için ona ulaşmak gerekir.”

   Gökkuşağı Anaokulunda amacımız, bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmektir.

   Anaokulumuzda Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeli esas alınarak 3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Planlama, sorgulama, araştırma ve tartışma ortamı sağlanarak çocukların üretken bireyler olmalarına çalışılır. Eğitim programımızda Türkçe dil etkinliği, fen-matematik, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları,Türkçe drama, bahçe etkinlikleri yer almaktadır. Ayrıca yaş gruplarına göre,Yabancı dil;bale/modern dans, yaratıcı drama,satranç, Değerler Eğitimi gibi branş etkinlikleri ile desteklenir. Öğrencilerimize; iş birliğine dayalı, sorumluluk kazanabilecekleri, yaratıcı olma, sorun çözme, sorumluluk alma, yapıcı olma, girişimci ve üretken olma, topluma ve kendisine yararlı bireyler olma gibi beceriler çocuk merkezli olarak doğal bir biçimde kazandırılmaktadır. Eğitim-öğretimde çocuklarımızın yoğun bir iç disiplin alarak çok küçük yaşlarda “Başarılı İnsan Olma” modelini öğrenmeleri hedeflenir.Programlarımızın amacı, kazanım ve öğrenme süreci ele alınarak her ay sonunda her sınıf için; yöneticilerin, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılır ve bu toplantı bir sonraki ay için bizlere rehber olur. Aylık bültenler, o ay işlenecek konular, geziler, duyurular ve yemek listemiz velilerimizle her ayın başında paylaştırılır.

   Çocuklar hepimizin bildiği gibi dünyanın en meraklı varlıklarıdır. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu okulöncesi dönemde, bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirilmesinde,araştıran,sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

   Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır.Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız çocuklarımızın bu önemli döneminde, ilk adımlarında yanlarında olmaktan Gokkuşağı ailesi olarak mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı, mutlu, başardım duygusunu tattığı, umut dolu yarınlar onların olsun…

İş Başvuru Formu için;