Kurumsal

  • Misyonumuz - Vizyonumuz Misyonumuz - Vizyonumuz
   Misyonumuz - Vizyonumuz

   Misyonumuz - Vizyonumuz

  • Misyonumuz - Vizyonumuz

   Okulumuzun Misyonu

   Gökkuşağı anaokulu olarak biz, hızlı bir şekilde değişen dünyada potansiyelini maksimum derecede kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, duygu, davranış bakımından tutarlı, beden, zihin, ruh ve sosyallik bakımdan sağlıklı, çevresiyle barışık, kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri ortamlar sunmaktır. Çocuklarımızın doğal bir ortamda, özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen, ve yabancı dili iyi kullanabilen, dürüst, sevecen birer bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

   Okulumuzun Vizyonu

   Gökkuşağı Anaokulu Öğrencilerinde gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programları, bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve çocukların eğitiminde aile desteğinin önemine inanan, bireyi merkez alan, güvenilir duruşu olan bir kurumdur.

İş Başvuru Formu için;