Hakkımızda

Hakkımızda

GÖKKUŞAĞI ANAOKULUNDA ÇOCUKLARIMIZ;

Milli Eğitimin temel hedefleri doğrultusunda, bilgiyi ezbere değil, araştırarak sorgulayarak yaparak yaşayarak edinirler.

Çocuklarımız, dijital ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürülebilmeleri için onları bunlara hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitimdeki hedefimiz; Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmektir.

Eğitimde ki hedefimize ulaşmada öğretmenin görevi, çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, araştıran, sorgulayan ve öğrenmeyi öğrenen bireyler olmaların da , Onlara rehber olarak eşik etmektir. Bunu yapmak için, her zaman öğrencilerin bireysel gelişim ve öğrenme hedeflerini belirleyerek yenilikçi öğrenme yöntemler uygular.