Etkinlikler

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Önceden yazılmış bir metinin olmaması “Yaratıcı Drama”yı “Tiyatro” çalışmasından ayıran en önemli özelliktir. Sonuçtan çok süreç önemlidir. Yaratıcı Drama yoluyla çocuklar; duygularını tanır ve kontrol edebilir, empati, problem çözme, iletişim ve dil becerilerini geliştirebilir, kendini ifade edebilir, sorumluluk alır ve işbirliği yapabilir, düş gücünü zenginleştirebilir, kendi özelliklerinin ve potansiyelinin farkına varabilir.

Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama