Etkinlikler

Türkçe Dil Etkinliği

Neden sonuç ilişkilerini sorgulama...

Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

Türkçe Dil Etkinliği Türkçe Dil Etkinliği Türkçe Dil Etkinliği