Eğitimlerimiz

Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Toplumların beslenme durumunun iyileştirilmesi yalnızca etkin bir beslenme eğitimi ile mümkündür. Çocukluk

dönemi alışkanlıkların kazanıldığı dönem olması dolayısıyla beslenme eğitimi verilmesi açısından da önemlidir.

Doğru yöntemlerle verilen beslenme eğitimleri sayesinde çocuklar daha sağlıklı yetişkinler haline gelebilecektir.

Okullar birçok avantajı sayesinde etkili beslenme eğitimi planlama imkanı sunar.Bununla birlikte, klasik yöntemlerle verilen beslenme eğitimi sadece beslenme bilgi düzeyini arttırırken, sağlıklı beslenmenin alışkanlık

haline getirilmesinde aktif katılımlı eğitimler daha etkin olmaktadır. Bu amaçla beslenme eğitimlerinde

kullanılacak daha nitelikli eğitim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.