Eğitimlerimiz

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMİ İÇİN OKULUMUZDA ZEKA VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ  BAŞLADI

ZEKA VE AKIL OYUNLARIYLA ÇOCUKLARIN IQ SUNDA 13 PUANLIK ARTIŞ OLABİLECEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Berkeley Üniversitesi’nden Nörolog Dr. Silvia Bunge ve ekibi, zeka oyunları ile çocukların akıllarını eğitip eğitemeyeceklerini araştırmak için yaptıkları çalışmada, sadece 8 hafta sonra, toplam 20 saatlik oynama süresi sonunda çocukların mantıklı düşünme puanlarının ortalama % 32 arttığını buldular. Bu oran IQ standartları açısından düşünüldüğünde çocukların IQ su ortalama 13 puanlık artış göstermiştir.  


ZEKA VE AKIL OYUNLARININ FAYDALARI,

Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır

Planlı hareket etme becerisi kazandırır

Öngörüyü güçlendirir

Yeteneklerini keşfettirir, yeni yetenekler edinmeyi sağlar

Dikkat ve konsantrasyonu yükseltir

Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir

Araştırmacı yeteneğini geliştirir

Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır

Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir

Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar

Sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır

Sabır ve sebat gerektiren oyunlar sabretme yeteneğini güçlendirerek gerçek hayatta bireyin sağlıklı karar vermesini sağlamaktadır. 

Neden – sonuç ilişkisini kavrayan ve problem çözme yeteneği kazanan çocuklar gerçek hayatta daha başarılı olarak hayatlarına devem etmektedir. 

Ezbercilikten uzaklaşan ve araştırmacı olan çocuk, okul hayatında daha başarılı olmakta ve yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktadır.


ZE-KARE EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Dikkat-konsantrasyon ve odaklanma
El-göz koordinasyonu 
Analitik düşünme, akıl yürütme
Sınıflama ve sıralama
Tümden gelim ve tüme varım
Algılama ve ilişkilendirme
Benzerlik görme ve farklılık ayırma
Parça-bütün ilişkisi kurma
Soyut ve bağlantısal düşünme
Eşleştirme ve tamamlama
Şekil – zemin algısı
Problem çözme ve bağımsız iş yapabilme